Godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Psycholog -
p. Ewa Ćwilich

13:00-16:30

7:30-13:30

12:30-16:00

7:30-13:30

13:00-16:00

Pedagog -
p. Urszula Głowacka-Maciejuk

8:00-13:00

12:00-16:30

8:00-12:00

12:00-16:00

8:00-13:00

 

Szkoła dla Rodziców

W naszej szkole odbywają się zajęcia w ramach programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Tematyka zajęć obejmuje:

 • radzenie sobie z uczuciami swoimi i dziecka
 • zachęcanie do współpracy
 • stawianie granic bez uciekania się do przemocy
 • naukę konstruktywnego rozwiązywania problemów
 • zachęcanie do samodzielności
 • zasady skutecznej pochwały
 • konsekwencje
 • wpisywanie dziecka w rolę i pomoc w wychodzeniu z niej

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach i są prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku - p. Ewę Karwowską i p. Małgorzatę Mikuła.

Wszelkie informacje u pedagoga szkolnego.

Termin rozpoczęcia zajęć jest przewidziany na początek października.

Zadania pedagoga szkolnego

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom  znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

I.          Zadania ogólnowychowawcze:

(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom)

II.        Profilaktyka wychowawcza

(diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)

III.       Indywidualna opieka pedagogiczna.

(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

IV.       Pomoc materialna.

(współpraca z MOPR, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).

V.        Orientacja zawodowa.

(m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z dziećmi, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym).

Informacje pedagoga szkolnego

Pedagogiem szkolnym  SP 15 jest p. Urszula Głowacka-Maciejuk.

 Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

·         gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,

·         gdy ktoś naruszy ich prawa;

·         gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;

·         gdy potrzebują pomocy i rady;

·         gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;

·         gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, gimnazjum.

 

 

 Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
-  pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
 

 ·  trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;

 · problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami); uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka. 

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 •  pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym).

 

ZAPRASZAM :)

Użytkownicy online

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok