Deklaracja udziału w projekcie

Zapraszamy rodziców uczniów, którzy zakwalifikowali się do projektu "Budujemy swoją przyszłość z SP15" do podpisania deklaracji uczestnictwa w zajęciach. Deklarację można pobrać ze strony, wydrukować i wypełnioną przynieść do wychowawcy klasy. Taką deklarację można podpisać osobiście u wicedyrektorów szkoły:

kl. I-III - p. Ewa Stemporowska
kl. IV-VI - p. Katarzyna Matuk

Deklaracja uczestnika zajęć

Można wpisywać daty bieżące. Bardzo prosimy o podpisywanie i daty we wszystkich miejscach, nie używanie korektora, a w razie konieczności skreślenia i wyraźne oznaczenie oraz datę i podpis rodzica (obok poprawki). Prosimy o nieużywanie czarnego długopisu. Wypełniamy długopisem niebieskim.

Wyniki rekrutacji do projektu

Drodzy Uczniowie i Uczennice! Szanowni Rodzice!

Komisja Rekrutacyjna przedstawia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Budujemy swoją przyszłość z SP 15” wraz z listami osób rezerwowych. (Kolejność osób na liście rezerwowej na chwilę obecną jest przypadkowa). LISTY ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICY OGŁOSZEŃ w szkole.

Rodziców uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w co najmniej jednych zajęciach, prosimy o kontakt osobisty z Wicedyrektor Szkoły klasy I-III – Pani Ewa Stemporowska, klasy IV-VI – Pani Katarzyna Matuk w celu podpisania deklaracji udziału w projekcie oznaczającej wyrażenie zgody na udział dziecka w zajęciach, na które się zakwalifikowało w nieprzekraczalnym terminie od 3 X 2017 r. do 13 X 2017 r.

Niezgłoszenie się w terminie będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w projekcie. Miejsce dziecka zakwalifikowanego zajmie osoba z listy rezerwowej.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: od 23 października 2017 r.

Przydział zajeć w projekcie

Wybierając zajęcia klas I – VII prosimy uwzględnić zaproponowane godziny.

*Dopuszczamy możliwość zmiany terminu zajęć

NAZWA KOŁA

DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ  PLANOWANYCH

klasy I-III

DZIEŃ I GODZINA ZAJĘĆ  PLANOWANYCH

klasy IV-VII

ZAJĘCIA Z JĘZYKA

Piątek 14.40 - 15.25

Środa  14.40 - 15.25

ANGIELSKIEGO

Wtorek 14.40 - 15.25

Sobota 9.30 -10.15

 

Wtorek 15.30 - 16.15

Sobota 10.20 -11.05

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Poniedziałek 14.40 - 15. 25

Poniedziałek 15.30 - 16.15
Poniedziałek 16.20 - 17.05

ENGLISZ DRAMA

Środa  14.40 - 15.25

Poniedziałek 16.20 - 17.05

UCZYMY SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Poniedziałek 15.30-16.15

Poniedziałek 16.20 - 17.05

PLUSZAKOWE LABORATORIUM

Poniedziałek 14.40 - 15.25

Środa  14.40 - 15.25

TRZY

Czwartek 14.40-15.25

Sobota 9.30 -10.15

ŻYWIOŁY

Czwartek 15.30 - 16.15

Sobota 10.20 -11.05

KLUB  ODKRYWCÓW

Poniedziałek  15.30-16.15

Czwartek 14.40 - 16.15

"SCRATCH JUNIOR" -NAUKA

Poniedziałek 13.50 - 14.35

 ------------------------

ALGORYTMICZNEGO MYŚLENIA  U NAJMŁODSZYCH KL. I-III

Środa  14.40 - 15.25

-------------------------

"MISTRZOWIE KODOWANIA" NAUKA PROGRAMOWANIA KL. IV-VI

 ------------------------------- Poniedziałek 14.40 - 16.15
Wtorek 15.30 - 17.05

GRAMY

Poniedziałek 15.30-16.15

Poniedziałek 16.20 - 17.05

W PIKTOGRAMY

Czwartek15.30-16.15

Czwartek 16.20 - 17.05

KLUB KONSTRUKTORÓW - ROBOTYKA

 

 

MATEMATYKA UMYSŁU

Sobota 8.30 - 9.15

Czwartek 16.20 - 17.05

GIMNASTYKA

Sobota 9.20 -10.05

Czwartek 17.05 - 17.50

MŁODY FINANSISTA

Wtorek 15.30-16.15

Czwartek 15.30 - 16.15
Czwartek 16.20 - 17.05

ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE 

Ustalane indywidualnie

 

WSPARCIE  PSYCHOLOGA

Ustalane indywidualnie

 

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Ustalane indywidualnie

 

Szkolenia dla nauczycieli

W ramach realizowanego projektu "Budujemy swoją przyszłość z SP 15" nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 15 będą uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1. Szkolenie dla realizatorów programu "Przygody Zippiego"

Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co robić, ani nie mówi: "To rozwiązanie jest dobre,  a tamto złe". Natomiast zachęca dzieci do analizowania i zastanawiania się nad sobą. Kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, rozwiązywania konfliktów, wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi. Udział nauczycieli w szkoleniu i wdrożenie jego elementów w nauczaniu wczesnoszkolnym wpłynie na kształtowaniu uczniów kompetencji kluczowych (pracy zespołowej).

Czytaj więcej: Szkolenia dla nauczycieli

Opis zajeć z projektu

OPIS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „Budujemy swoją przyszłość z SP 15”

 

Zajęcia z języka angielskiego
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe (znajomość języków obcych). Realizowane zajęcia w sposób interesujący i innowacyjny rozwijać będą znajomość języków, z wykorzystaniem metod aktywnych i TIK. Udział w zajęciach uczniów z różnym poziomem znajomości języka i nowatorskie metody pozwolą na wzajemne uczenie się dzieci i przeciwdziałanie stereotypowemu przypisywaniu ról uczniom. Prowadzone będą na podstawie autorskich programów, których stosowanie przynosi pozytywne wyniki, nastawione na praktyczne wykorzystanie języka.

 

Zajęcia z języka rosyjskiego
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe (znajomość języków). W placówce uczą się dzieci migrantów posługujące się jęz. rosyjskim - zajęcia z tego zakresu wpłyną pozytywnie na proces integracji. Realizowane będą zajęcia pozalekcyjne, w sposób interesujący i innowacyjny rozwijające znajomość języków, z wykorzystaniem metod aktywnych i TIK.

 

English Drama
Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Ucz. poprzez ćwiczenia językowe połączone z przedstawieniem scenek w j. ang. doskonalą umiejętności w porozumiewania się w jęz. obcym. Dostarczają kompetencji kluczowych tj. porozumiewania się w jęz. obcym i kreatywności, inicjatywności, innowacyjności. W trakcie zajęć uczniowie otrzymają dodatkową okazję do przyswajania języka. Dzięki zastosowaniu technik teatralnych będą rozwijali umiejętność mówienia, wymowy, zwiększali płynność i zapamiętywali nowe słowa. Nabiorą pewności siebie i otwartości w komunikowaniu się z innymi. Efektem końcowym zaj. będzie przygotowanie przedstawienia w języku ang. Co będzie niezapomnianym przeżyciem i pożytecznym doświadczeniem.

 

Czytaj więcej: Opis zajeć z projektu

Więcej artykułów…

Użytkownicy online

Odwiedza nas 122 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok