Informacja o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie za korzystanie z usług (koszty pobytu) przedszkola w Szkole Podstawowej Nr 15 w Białymstoku w 2018/2019

Na podstawie uchwały NR L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018 r. i Zarządzenia Nr 756/18  Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 z oddziałami przedszkolnymi w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie z korzystania usług (koszty pobytu) przedszkola:

treść zarządzenia

Odsłony: 1881