Informacja - obiady czerwiec 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że płatność za obiady w czerwcu 2017 r. wynosi

Dzieci przedszkolne: 105 zł
Uczniowie klas 0-VI: 49 zł.
Pracownicy: 108,08 zł.

Kwota powinna być uregulowana w całości w dniach w 1, 2, 5 i 6 czerwiec 2017 r.  WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA KONTO. (tu nastąpiła zmiana w związku z nowymi przepisami)
Wydruk przelewu lub potwierdzenie wpłaty z poczty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w celu wydania kartek na obiady.

Jednocześnie informujemy, że brak opłaty w wyznaczonym terminie będzie skutkował zawieszeniem możliwości korzystania z obiadów przez Państwa dziecko w danym miesiącu.
Ważne!
Wniosek na obiady złożony w szkole jest równoznaczny z deklaracją korzystania z obiadów przez cały rok szkolny 2016/2017. W przypadku rezygnacji z obiadów prosimy o dostarczenie do sekretariatu pisma potwierdzającego rezygnację z kolejnych miesięcy. Podstawę do odliczenia kwoty niewykorzystanego obiadu (np. z powodu choroby dziecka) stanowi jedynie telefoniczne poinformowanie o tym fakcie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, właściwej osoby pod nr telefonu 85 651 13 08. Brak takiej informacji będzie traktowane jako wykorzystanie obiadu.
Pieniądze za niewykorzystane obiady będą pomniejszały należność w miesiącu kolejnym.

Opłaty za obiady można wykonać przelewem na konto szkoły - dotyczy żywienia uczniów klas 0-VI oraz dzieci przedszkolnych

Bank Pekao I Oddział w Białymstoku
Nr konta      67 1240 1154 1111 0010 3577 4519

w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem grupa przedszkolna, szkoła lub klasa "0"

Opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin:

Bank Pekao I Oddział w Białymstoku
Nr konta: 94 1240 1154 1111 0010 3577 4421

w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka z dopiskiem grupa przedszkolna lub klasa "0"

Użytkownicy online

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj