Informacja z sesji otwarcia ofert - sala gimnastyczna

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont sali gimnastycznej wraz z klatką schodową w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku"

Przetarg nieograniczony na "Remont sali gimnastycznej wraz z klatką schodową"

Dokumenty związane z przetargiem na "Remont sali gimnastycznej wraz z klatką schodową w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Wł. Broniewskiego 1, 15-748 Białystok":

 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. 1-5 do SIWZ

zał. 6 do SIWZ-projekt umowy

zał. 7 do SIWZ-STWiOR

zał. 7A - przedmiar robót

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert cz.II-VII zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania w cz. I zamówienia

Informacja o  wyborze najkorzystniejszych ofert cz.II - VII zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania w cz. I zamówienia

str.1

str.2

str.3

str.4

str.5

Informacja z sesji otwarcia ofert

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1759 ze zm.) przekazuje informacje z sesji otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na:

Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku”

informacja

 

 

Użytkownicy online

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj