Podreczniki do religii

Podręczniki do nauki religii katolickiej i prawosławnej obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 15 w Białymstoku w roku szkolnym 2020/21:

Religia katolicka

Religia prawosławna

Klasa 1
Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Klasa 1  Bóg, świat i ja. Podręcznik i ćwiczenia do nauki religii prawosławnej dla klasy I szkoły podstawowej.  Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska.

Klasa 2
Kochamy Pana Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Klasa 2  Dobra Nowina i ja. Podręcznik i ćwiczenia do nauki religii prawosławnej dla klasy II szkoły podstawowej.  Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska.

Klasa 3
Przyjmujemy Pana Jezusa – (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Klasa 3  Historie biblijne i ja. Podręcznik i ćwiczenia do nauki religii prawosławnej dla klasy III szkoły podstawowej.  Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska.

Klasa 4
Jestem chrześcijaninem, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Klasa 4  Życie z Bogiem. Podręcznik do nauki religii prawosławnej. Klasa IV. Szkoła Podstawowa. 
Bez ćwiczeń

Klasa 5
Wierzę w Boga, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Klasa 5 W cerkwi prawosławnej. Podręcznik do nauki religii prawosławnej. Klasa V. Halina Borowik.  Bez ćwiczeń

Klasa 6
Wierzę w Kościół , red. ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Klasa 6  Bez podręcznika i ćwiczeń

Klasa 7
Spotkanie ze Słowem, red. ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

Klasa 7  Bez podręcznika i ćwiczeń

Klasa 8
Aby nie ustać w drodze, red. ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań

 

Klasa 8  Bez podręcznika i ćwiczeń

 

Odsłony: 3444