Komitet rodzicielski

 Uwaga Rodzice!

Przypominamy, iż w roku szkolnym 2016/2017, Rada Rodziców ustaliła składkę w wysokości 50 zł, przy jednorazowej wpłacie za jedno dziecko i 40 zł za drugie i kolejne dzieci. Istnieje również możliwość wpłat w 10. miesięcznych ratach odpowiednio po 6 zł i 5 zł.

Zachęcamy do wpłat na na konto bankowe Rady Rodziców.

PKO Bank Polski

Nr konta: 98 1020 1332 0000 1702 1025 5547

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia, klasę lub grupę przedszkolną oraz rok szkolny 2016/2017

Odsłony: 1784