Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Forme!”

Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości uczestników dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

 

Cele szczegółowe:

 

Adresatami programu są uczniowie klas V – VI szkoły podstawowej i ich rodzice. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.

 

Nasza szkoła uczestniczy w programie „Trzymaj Formę!” od 10 lat. W tym czasie zorganizowaliśmy wiele akcji, konkursów literackich i plastycznych, turniejów wiedzy, imprez sportowych, prelekcji, spotkań ze specjalistami, itp. Zauważyliśmy, że nasi uczniowie wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia: aktywnego wypoczynku i prawidłowego odżywiania się. Chętniej i częściej wybierali ze sklepiku szkolonego zdrową żywność. Z wielkim zaangażowaniem wykonywali prezentacje, prace plastyczne i brali udział w konkursach.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą prezentacją  - „10 lat programu „Trzymaj Formę!” w Szkole Podstawowej nr 15 w Białymstoku”

 

prezentacja multimedialna

Odsłony: 3050