Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie COVID-19

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
z dnia 01 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanych związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje:

1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19.

2. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia.

3. Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic oraz dezynfekowania rąk lub używania rękawiczek jednorazowych dla wszystkich osób przebywających na terenie szkoły od 01 września 2020 r.

4. Dodatkowo wprowadza się obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic w czasie przerw oraz dezynfekowania rąk lub używania rękawiczek jednorazowych dla wszystkich osób przebywających na terenie szkoły od 04 września 2020 r.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

        Alicja Sitko
Dyrektor szkoły

Odsłony: 63

Użytkownicy online

Odwiedza nas 130 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok