Zasady nauki zdalnej od 26.10.2020 r. w SP15

W związku z wprowadzeniem w całej Polsce strefy czerwonej i nauczaniem zdalnym w kl. IV-VIII wprowadzam następujące zasady, obowiązujące w SP15:

 1. Dzieci w klasach I-III uczą się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć w szkole.
 2. Do świetlicy uczęszczają wyłącznie dzieci, których oboje rodziców pracuje.
 3. Świetlica jednocześnie pracuje w 2 pomieszczeniach świetlicowych (z zachowaniem zasad obowiązujących w strefie czerwonej – PPM).
 4. Pedagog szkolny p. Małgorzata Bogdanowicz i psycholog p. Ewa Ćwilich pracują zgodnie z przydziałem godzin w szkole.
 5. Wszyscy nauczyciele w poniedziałek 26.10.2020 r. i wtorek 27.10.2020 r. wykonują pracę zdalną na terenie szkoły. Od środy tj. od 28.10.2020 r. – nowe postanowienia.
 6. Wychowawcy klas przygotują zestawienia uczniów,  którzy nie posiadają sprzętu do pracy zdalnej. Przypominamy o konieczności zapewnienia dzieciom sprzętu do nauki zdalnej.
 7. Do szkoły petenci przychodzą po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (tel. 856511308) z zachowaniem zasady PPM.
 8. Nauczyciele pracują z wykorzystaniem platformy edukacyjnej TEAMS. Tu przypominamy o obowiązku uczestniczenia ucznia na lekcji on-line.
 9. W dzienniku elektronicznym odnotowujemy tematy lekcji, frekwencję (NZ) i informacje o pracach w domu.
 10. Uczniowie i nauczyciele będą pracowali na platformie Office 365. Nauczyciele będą wspierać uczniów i pomagać w rozwiązywaniu bieżących informatycznych problemów.
 11. Lekcje odbywają się będą zgodnie z obowiązującym rozkładem lekcji  w formie zajęć zdalnych w dwóch formach:
 • zajęcia samodzielnie realizowane przez uczniów w oparciu o materiały i wskazówki udostępnione przez nauczyciela (w czasie nie dłuższym niż 40-45 min.)
 • lekcji online ( połączenie poprzez Teams, lekcja nie dłuższa niż 30 min.).
 1. Uczniowie zobowiązani są uczestniczyć w zajęciach. Proszę o zmobilizowanie do tego dzieci. Nieobecność ucznia na zajęciach należy na bieżąco usprawiedliwiać u wychowawcy klasy. W dzienniku nauczyciele będą zaznaczać obecność lub nieobecność ucznia na lekcji on-line. Wszelkie pojawiające się problemy techniczne i  inne związane z nauczaniem zdalnym, należy zgłaszać wychowawcy. Prosimy o regularne sprawdzanie poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego i platformy Teams.
  W przypadku nieobecności nauczyciela w związku np. ze zwolnieniem lekarskim, zostaniecie Państwo o tym powiadomieni odpowiednim wpisem w dzienniku W rozkładzie ucznia będzie wówczas przerwa.

  Praca świetlicy i oddziałów przedszkolnych nie ulega zmianie. Będą też obiady dla uczniów klas I-III.

 Dyrektor szkoły -  Alicja Sitko

Odsłony: 827

Użytkownicy online

Odwiedza nas 352 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.