Apel kl. IV-VI

16.02.2015 r odbył się w naszej szkole apel podsumowujący wyniki w nauce i zachowaniu klas IV- VI.
Najlepsze wyniki w nauce osiągnęły następujące klasy: IV b - śr.4, 56, IV c - śr. 4,25, VI c- 4,24
Najlepszą frekwencją wykazały się: kl.VIa  - 94,6%, IVb - 94,3%, IVa - 94,1%

Wyróżniono 33 uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe bądź wyróżniające zachowanie. Pani dyrektor wręczyła przodownikom dyplomy i drobne upominki, życząc dalszych sukcesów.  
Na zakończenie p. Anna Śliwska podsumowała i wręczyła nagrody w konkursie "Kartka walentynkowa".

zapraszamy do galerii zdjęć z apelu Cool

Odsłony: 2154