Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Informujemy, iż ze względu na wytyczne sanitarne obowiązujące placówki oświatowe rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 r. w następujących godzinach:

godz. 8:00 - msza św. w kościele pw. św. Floriana w Białymstoku w intencji społeczności SP15

godz. 9:00 - klasy I - na salę gimnastyczną wchodzi uczeń klasy pierwszej z jednym rodzicem. Rodzic ma zakryte usta i nos oraz rękawiczki ochronne. Wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem. 

godz. 9:15 - klasy II-III - w salach lekcyjnych, do budynku szkoły wchodzi tylko uczeń:
Klasa II a - sala 204
Klasa II b - sala 207
Klasa III a - sala 206
Klasa III b - sala 205

godz.9:30 - klasy IV - do budynku szkoły wchodzi tylko uczeń:
Klasa IV a - sala 314
Klasa IV b - sala 313

godz. 9:45 - klasa V - do budynku szkoły wchodzi tylko uczeń:
Klasa V a - sala 302

godz. 10:00 - klasy VI - do budynku szkoły wchodzi tylko uczeń:
Klasa VI a  - sala 305
Klasa VI b - sala 204
Klasa VI c - sala 303

godz. 10:15 - klasy VII - do budynku szkoły wchodzi tylko uczeń:
Klasa VII a - sala 301
Klasa VII b - 44 (nowa sala po dawnej rzeźbie)
Klasa VII c - 304

godz. 10:30 - klasy VIII - do budynku szkoły wchodzi tylko uczeń:
Klasa VIII a - sala217
Klasa VIII v - sala 306

Uwaga - jeżeli występują objawy chorobowe u dziecka lub rodzica, wówczas nie przychodzą do szkoły.

31.08.2020 r. o godz.  17:00 w cerkwi Św. Ducha w Białymstoku odbędzie się Molebień przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021

Zapraszamy

Dni adaptacyjne w oddziałach przedszkolnych

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy na dni adaptacyjne, które odbędą się w naszych oddziałach przedszkolnych. Spotkania odbędą się wg harmonogramu:

  • 27.08.2020 r. - grupy 3  latków („Jeżyki”; „Wiewiórki”)
  • 28.08.2020 r.   - grupy 4/5, 6 latki („Niedźwiadki”; „Zajączki”)

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami, gdzie podany jest podział grup oraz konkretne godziny spotkań.

Zasady bezpieczeństwa podczas dni adaptacyjnych:

  • 1 rodzic + 1 dziecko
  • Rodzic/ opiekun prawny wyposażony w maseczkę i rękawice ochronne
  • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku
  • Zachowanie bezpiecznego dystansu – 1,5 m.

Każdy rodzic będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz zgodę na pomiar temperatury. Wszyscy rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Procedury dotyczącymi funkcjonowania placówki podczas COVID – 19 dostępnymi na tej stronie, po lewej,  w zakładce COVID-19.

Uwaga - drobne zmiany w składzie grup 3-latków - prosimy o zapoznanie się.

załączniki

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca 2020 r.

Odbiór zaświadczeń możliwy jest po przyjściu do szkoły (dzwonek u drzwi po lewej), z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności (maseczka, rękawiczki). Wówczas pracownik szkoły po sprawdzeniu legitymacji ucznia wyda mu w.w. zaświadczenie. Uczeń musi potwierdzić odbiór w.w. zaświadczenia czytelnym podpisem. Odbioru zaświadczenia może również dokonać rodzic/opiekun prawny ucznia.

Zaświadczenia przekazujemy w godzinach 9:00 - 14:00

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły podczas rozdawania świadectw. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

tutaj dokładna informacja MEN dotycząca publikacji wyników egzaminu oraz terminy !!!! ważne dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych

Testy do klasy sportowej

31 sierpnia 2020 r. o godz. 15:00 na sali gimnastycznej odbędą się testy sprawnościowe kwalifikujące uczniów klas III do klasy czwartej z elementami gry w piłkę siatkową na rok szkolny 2020/21.
Na testy należy zabrać ze sobą:

  1. Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia testu sprawnościowego.
  2. Strój gimnastyczny oraz obuwie sportowe, w których dziecko będzie wykonywało test.

    Czytaj więcej: Testy do klasy sportowej

Użytkownicy online

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

Szukaj

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok