DLA RODZICÓW

 

ZABEZPIECZ KOMPUTER PRZED NIEODPOWIEDNIMI TREŚCIAMI - rady jak łatwo i darmowo zabezpieczyć komputer przed niepożądanymi treściami. Opis jest na stronie: http://www.tipy.pl/artykul_144,jak-zabezpieczyc-dziecko-przed-niepozadanymi-tresciami-w-internecie.html

 

W ubiegłym roku 65 % młodych internautów otrzymało propozycję spotkania od osób nowo poznanych w Internecie. Ponad jedna trzecia z nich przystała na taką propozycję - wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje, organizatora kampanii społecznej "Dziecko w sieci".

Ankietowani chętnie przesyłają osobom poznanym w Internecie swoje dane osobowe. Spośród badanych dzieci ponad 80 % co najmniej raz przekazało komuś w sieci swój adres e-mail, ponad połowa swój numer telefonu, a blisko jedna czwarta adres domowy. Aż 64 % uczestników ankiety przyznało, że otrzymało propozycję spotkania poza Internetem. Młode internautki częściej od swoich kolegów informują o spotkaniach osoby ze swojego otoczenia, jak też udają się na miejsce spotkania z osobą towarzyszącą.

Poczucie zagrożenia związanego z poznawaniem ludzi w sieci jest tym mniejsze, im starsi są respondenci. Jednocześnie z wiekiem rośnie częstotliwość propozycji spotkań poza Internetem, co - jak podkreślają organizatorzy kampanii "Dziecko w sieci" - powinno stać się sygnałem ostrzegawczym dla rodziców i opiekunów użytkowników Internetu w wieku 12-17 lat.

Na temat komputerów i Internetu nastoletnie a także młodsze dzieci wiedzą często więcej niż ich rodzice. Zarówno jednak rodzice, jak i dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że korzystanie z Internetu prócz nauki i rozrywki niesie też różne zagrożenia, takie jak wchodzenie na nieodpowiednie dla nieletnich strony internetowe eksponujące:
- pornografię lub przemoc,
- dokonywanie zakupów w sklepach internetowych bez nadzoru rodziców,
- uzależnienie od Internetu,
- kontakt z internetowymi oszustami,
- nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem,
- konsekwencje finansowe (np. korzystanie z dialerów, czyli programów łączących komputer z Internetem za pośrednictwem numerów 0-700),
- nieświadome udostępnianie informacji (np. numerów kart, adresów, haseł).

Dzieci korzystają z internetu poprzez strony www, czaty internetowe, komunikatory np. gadu-gadu, listy dyskusyjne, blogi (pamiętniki internetowe).

Dobre rady dla rodziców:
- Niech komputer stoi we wspólnym miejscu;
- Interesuj się tym, co robi Twoje dziecko w sieci;
- Rozmawiaj z nim o tym;
- Nie bój się przyznać do niewiedzy;
- Naucz dziecko, że osoba poznana w sieci nie musi być tym, za kogo się podaje;
- Naucz dziecko, by nie podawało danych osobowych i  nie opowiadało o rodzinie;
- Ustal, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Twojej wiedzy;
- Nie krytykuj, nie obwiniaj, jeśli coś się stanie;
- Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, czegoś nie wiesz, poradź się specjalistów;
- Rozmawiaj z dzieckiem, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj.

Gdzie szukać wiedzy?

Zajrzyj na strony:   www.kidprotect.pl      www.fdn.pl      www.dzieckowsieci.pl

CZYM JEST AGRESJA?

                  Agresja to zachowanie mające na celu wyrządzenie szkody lub przykrości, może  przybierać formy psychiczne i fizyczne.

Agresja fizyczna - wyraża się w biciu kogoś lub znęcaniu się nad kimś, wymuszaniu pieniędzy, zamykaniu, niszczeniu własności.
Agresja psychiczna - to ubliżanie, przezywanie, wyśmiewanie, grożenie, ośmieszanie, plotkowanie, szantaż, obrażanie.

W analizie agresji zwraca się zwykle uwagę na jej następstwa i przyczyny. Ważne jest, byśmy leczyli przyczyny a nie tylko skutki. Warto poznać, dlaczego dziecko jest agresywne.

 

Pięć celów agresji wśród dzieci i sposobów ich przezwyciężania

1. Agresja jako walka z elementami zabawy
Cel: wypróbowanie swojej siły, radość ze zwycięstwa, itp.

Niebezpieczeństwo: zabawa może mieć poważne następstwa, czasem krwawe

Sposób: warto pokazać dziecku różne „pokojowe” zabawy, gry, różnorodne formy spędzania wolnego czasu bez agresywnych gier komputerowych i filmów; nauczenie dziecka przewidywania skutków niebezpiecznych zabaw.
2. Agresja jako obrona przed zagrożeniem, unikanie obrażeń
Cel: przezwyciężenie strachu
Niebezpieczeństwo: zniszczenie przeciwnika.

Sposób: pozytywne nastawienie do ludzi, nie każdy jest wrogiem i nie zawsze atak musi być najlepszą obroną.
3. Agresja jako reakcja na frustrację, czyli niepowodzenie
Cel: wyrównanie krzywd, odwet za przegraną, za upokorzenie.
Niebezpieczeństwo: zaspokajanie potrzeb zastępczych.

Sposób: nauczenie przebaczania, godzenia się z niepowodzeniem, umiejętności wygrywania ale i przegrywania, pokazanie dziecku jego sukcesów i zdolności.
4. Agresja jako "wywiad"
Cel: badanie możliwości i granic tego, co dozwolone; dziecko testuje dorosłych, na ile mu pozwolą.

Niebezpieczeństwo: egoistyczne dążenie do władzy

Sposób: określenie jasno zasad zachowania dziecka, tego, co mu wolno, a czego nie wolno robić i konsekwentne przestrzeganie tych zasad.
5. Agresja jako ukryte pragnienie miłości
Cel: pozyskanie uwagi, wsparcia, miłości, zauważenia itp.
Niebezpieczeństwo: zdobywania zainteresowania bliskich tylko wtedy, gdy coś zrobią źle.

Sposób: zainteresowanie sprawami dziecka, częsty kontakt z nim, rozmowy, wspólna zabawa, okazywanie mu miłości, pochwały.

INFORMACJE O PORADNIACH

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w BIAŁYMSTOKU

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi Białystok, ul. Mickiewicza 31/2, tel. (085) 732-86-66

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 Białystok, ul. Konopnickiej 3/2, tel. (085) 741-68-21 Zajęcia są bezpłatne

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 Białystok, ul. Mazowiecka 35, tel. (085) 742-34-34 Pn – Pt 8.00-15.00   Zajęcia są bezpłatne

Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ”Pociecha” ul. Żelazna 36 (przy bocznej bramie szpitala DSK)   15- 298 Białystok   Tel./fax (085) 745-50-01

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3 Białystok, ul. Konopnickiej 3/2, tel. (085) 632-15-45  Zajęcia są bezpłatne

powrót