Wysokość opłat w przedszkolu - Uchwała NR L/770/18 Rady Miasta Białystok

Wysokość opłat w przedszkolu naliczana  jest wg Uchwały
NR L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 21 maja 2018r. :

Odsłony: 1733