Dokumenty szkolne

Ważne dokumenty szkolne:

Statut szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Punktowy System Oceniania Zachowania (wyciąg z WSO)

Regulamin korzystania z boiska SP 15

Zestawienie kl. VIII

Zestawienie kl. VII

Zestawienie kl. V-VI

Zestawienie kl. IV

Zestawienie kl.I-III

Zestawienie przedszkole

Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego

Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy szkolnej

Karta wycieczki

 Karta dziecka na obiady

BEZPIECZNA SZKOŁA - PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE (zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów)

Odsłony: 18246