Informacje od Rady Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/21:
* sfinansowała wymianę instalacji elektrycznej oraz zabudowę kaloryferów w dawnej sali po rzeźbie, a obecnie sali do nauki języka angielskiego
*
zakupiła roboty Codey Rocky na zajęcia edukacyjne dla uczniów
dokonała:
*
zakupu gabloty na puchary
*
zakupu siatki do gry w piłkę siatkową

W imieniu społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców.

foto cool

Odsłony: 285