Konta Rady Rodziców

Konto bankowe Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku,  na które można wpłacać składki na tzw. komitet rodzicielski oraz wszystkie inne wpłaty związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców SP 15:

Bank PKO BP

09102013320000110211470525

Nr konta bankowego oddziałów przedszkolnych SP15, na który można wpłacać wpłaty na komitet rodzicielski:

ING "Bank Śląski"

80105018231000009733685094

Odsłony: 1475