Zajęcia z socjoterapii „Razem raźniej”

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci polegają na tym, że biorą one udział w sytuacjach społecznych, podczas których uczą się właściwych zachowań. Te zachowania powodują odreagowanie napięć emocjonalnych i ułatwiają przyswajanie umiejętności społecznie akceptowanych. Dzieci podczas treningu takich zachowań zaspokajały własne potrzeby emocjonalne i społeczne, rozwijając swoje zainteresowania.

Główna tematyka realizowanych zajęć:

  1. Ustalenie norm grupowych
  2. Relacje w grupie, budowanie klimatu bezpieczeństwa w grupie, umiejętności   zadaniowe, współpraca, pomagamy innym i pozwalamy sobie pomóc
  3. Kształtowanie poczucia własnej wartości
  4.  Wzmacnianie samodzielności, i indywidualności
  5. Poznajemy i nazywamy uczucia:
Odsłony: 1718